Drejeophæng

Drejeophænget bruges til at rotere et produkt. Tilgængelig med eller uden tilsluttet krog.